Zdjęcia w szkole, w przedszkolu, klasowe. Fotograf szkolny. Kraków. Warszawa. Katowice.

Oferta i współpraca

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku
z dokonaniem zakupów, zleceniem dostarczenia towarów pod wskazany adres, rozpatrywania reklamacji.
Administratorem Danych jest Impero Sp. z o.o. Karmelicka 70/3 31-128 Kraków
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla
zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.
Administrator danych zapewnia, iż dane osobowe, będą przetwarzane tylko w celach do jakich zostały
przekazane, zachowana jest poufność przetwarzania danych, zadbano o bezpieczeństwo stanowiska pracy,
w tym zwłaszcza blokowanie komputera, włączanie wygaszacza ekranu chronionego hasłem lub
wylogowanie z systemu podczas opuszczania stanowiska pracy.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z zakupów, dostarczania towarów,
rozpatrywania reklamacji.

I. Dane przetwarzane w związku z zakupami:

 1. Dane na fakturze: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 2. Dane przetwarzamy w celu:
  a. wystawienia faktury,
  b. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. czynności.
 4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego
  uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. firmie obsługującej
  reklamacje.
 5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww.
  celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

II. Dane przetwarzane w związku ze zleceniem dostarczenia towarów pod wskazany adres:

 1. Dane: imię i nazwisko, adres pod jaki ma być towar dostarczony, telefon.
 2. Dane przetwarzamy w celach:
  a. Dostarczenia towarów.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. czynności.
 4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww.
  celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

III Dane przetwarzane w związku z wykonaniem usługi fotograficznej w tym:
Dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, wizerunek.

 1. Dane przetwarzane będą w celach:
  a. Wykonania usługi fotograficznej:
  Wykonanie usługi fotograficznej w tym:
  – Wykonanie fotografii.
  – Obróbka cyfrowa.
  – Wydruk.
  – Konfekcjonowanie.
  – Wysyłka.
  – Odbiór i utylizacja wydruków.
  – Przechowywanie formy cyfrowej celem odtworzenia.
  – Dokonania rozliczeń finansowych.
  – Innych czynności niezbędnych do realizacji zlecenia uzgodnionych ze Zlecającym wykonanie
  usługi.
  b. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania ww. czynności.
 3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. firmie rachunkowej.
 4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące
prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu
  nadzoru.


W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w
związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych
pod adresem: kontakt@imperoimages.com